SYNCHRONIZED SEDNAS

Papiara Tukiki
Cape Dorset, 2005
Lithograph
15 x 22 in.


Additional information

Artist

Papiara Tukiki